24/6/20

Broche 'Bintang'Réalisé avec:
> Capsule de la bière indonaise 'Bintang'
> Pâte polymère à modeler 'Jumping Clay' ©
> Épingle de nourrice

Realizado con:
> Cápsula de la cerveza indonesia 'Bintang'
> Pasta polimérica de modelar 'Jumping Cllay'©
> Alfiler imperdible

No hay comentarios: