08/06/2014

Collier 'Mallorca' / Collar 'Mallorca'
Réalisé avec:
> Cordon en daim couleur bleue foncé 
> Boules en céramique 
> Pièce métallique Zamak (avec bain d'argent véritable)

Realizado con:
> Cordón de ante en color azul oscuro
> Bolas de cerámica
> Pieza metálica Zamak (con baño de Plata de Ley) 


Aucun commentaire: